Nöjda författareAino Silva

Bra service och snabb. Även bra bemötande 🙂

Min bok


Björn von Heland

Jag har uppfattat förlaget som pålitligt och enkelt att ha att göra med. Utifrån mina tidigare erfarenheter rekommenderar jag gärna förlaget till andra.

Plus för framtiden


Erland Lagerroth

www.lagerroth.com

Jag har gett ut fem böcker på Nomen förlag|books-on-demand och är mycket belåten. Det har blivit vackra böcker och inte dyra. Har också blivit väl och trevligt behandlad och har därför gärna återkommit.
Tycker också det har blivit bra med allt fler illustrationer, som gjort böckerna mer ”levande”. Har läst åtskilligt i dem under den sista tiden och tycker det bara är ledsamt att de inte har sålts mer. Det är ju stora, viktiga saker det handlar om.

Är världen en mekanism?


Henry Sjöstrand

Jag har under det gångna året haft möjligheten och förmånen att publicera tre böcker hos Nomen förlag|books-on-demand. Den senaste boken är en samling kulturhistoriska texter på svenska med åtskilliga illustrationer, de två tidigare däremot har varit språkvetenskapliga avhandlingar på italienska, med kort sammanfattning på svenska. Allt har fungerat smidigt och snabbt. Rent praktiskt har det gått till så att jag har mailat över färdiga inlagor, omslag och baksidestexter som PDF-filer till de professionella medarbetarna på förlaget i Visby. Redan efter några dagar har jag sedan haft en färdigtryckt provbok i handen. Vid behov har jag via mail eller tfnkontakt också kunnat få sakkunniga råd och förslag angående layout och annat. Alla mina kontakter med förlaget har varit angenäma och okomplicerade varför jag varmt rekommenderar Nomen förlag till dem som har för avsikt att ge ut böcker på egen hand.

Nordsmåländska bilder - Frinnaryds socken förr och nu


Hillevi Nylander

Författare och Allkonstnär Örnsköldsvik

Jag tycker samarbetet med Nomen förlag|books-on-demand har fungerat helt till belåtenhet. Vårt samarbete, vår kommunikation, allt har gått smidigt. Faktum är att jag är så nöjd med dem att jag rekommenderat dem till andra som planerar ge ut böcker (några av dem har gjort det efter ”mitt tips”) Jag har hittills gett ut två böcker där, skriver nu på trean: Naturligtvis kommer även den att tryckas hos Nomen förlag|books-on-demand. Varför bryta ett vinnande koncept?

Sprickor i själen


Lena Karlsson

Bra bemötande med personlig kontakt. Goda möjlighet att kunna få sina önskemål tillgodosedda. Jag rekommenderar varmt detta förlag!

Blodsband


Lizzie Oxov

Det går snabbt och man möts med vänlighet och hjälpsamhet. Tacksam, att jag lämnade mina böcker här. Det kunde inte bli bättre.

Sanningen