Korrektur

Rätta dina stavfel, beställ språklig korrektur

En professionellt utgiven bok skall vara så fri från stav- och språkfel som möjligt.  Är det för många fel stannar läsandet upp och du riskerar att läsaren lägger din bok ifrån sig. Vill du nå ut i den traditionella bokhandeln är det en fullständig förutsättning att ditt språk håller måttet.

Ett bra manus är värd en professionell språkgranskning, även etablerade författares manus korrekturläses både en och två gånger innan de går till tryck. Jämför aldrig professionell korrekturläsning med att låta närstående och bekanta rätta stavfel i ditt manus. Det är tjänster på helt olika nivåer. Det är inte ovanligt att en språkgranskning resulterar i flera hundra rättningar av ett manus som författaren och närstående korrekturläst ett flertal gånger på egen hand.

Gör en intresseanmälan!