Vill du ha mer?

Formgivning och illustration

Snygga illustrationer och genomtänkt form är det som kan göra att din bok lyfter sig från mängden. Det finns vissa genrer där du inte kan klara dig utan illustrationer – som de till exempel barnböcker, som ju knappast går att tänka sig utan tillhörande bilder. Read More about ””

Korrektur

Ett bra manus är värd en professionell språkgranskning, även etablerade författares manus korrekturläses både en och två gånger innan de går till tryck. Jämför aldrig professionell korrekturläsning med att låta närstående och bekanta rätta stavfel i ditt manus. Det är tjänster på helt olika nivåer. Det är inte ovanligt att en språkgranskning resulterar i flera hundra rättningar av ett manus som författaren och närstående korrat ett flertal gånger på egen hand. Read More about ””

Lektörsläsning

En lektörsläsning kan vara ett sätt att få återkoppling både på ditt manus och dig som författare. Det ger dig en möjlighet att förbättra ditt manus och samtidigt utveckla dig själv som författare.

En lektör läser ett manus och bedömer kvaliteten på både språk och berättarteknikens olika delar. Det är svårt att bedöma sin egen text och det gäller också för närstående som lätt ”läser in” en hel del mellan raderna. Du bör därför alltid innan sista omarbetningen överlämna ditt manus till en oberoende lektör som kan peka på styrkor och svagheter. Read More about ””

Marknadsföring