Allmänna villkor Nomen Förlag/Books on Demand

Allmänna villkor Nomen Förlag/Books on Demand

Användarvillkor avseende Nomen Förlag / Books on Demand (https://books-on-demand.com).

Dessa allmänna villkor är en överenskommelse mellan dig (”Författaren”) och Nomen Förlag / Books on Demand (”Förlaget”) om publicering/bokutgivning/tryck genom https://books-on-demand.com. Genom att godkänna bokproduktion genom denna sajt accepterar du dessa Allmänna Villkor.

Publicering av verk

När du som Författare för över ditt Verk till Förlaget behåller du upphovsrätten till verket, d.v.s. du äger fortfarande ditt material. Förlaget ges en icke-exklusiv rätt att framställa exemplar av verket samt att sprida, kopiera, marknadsföra och sälja ditt verk. Du ger också Förlaget rätt att använda ditt namn och din bild vid marknadsföring av verket.

Förlaget äger även rätt att, vid behov, göra vissa ändringar i ditt verk t.ex. tekniska anpassningar. Detta gäller även verk som du valt att hålla privat, dvs inte publicerade för allmän spridning.

Förlaget garanterar inte i något fall att publicering av verket på kommer att leda till försäljning av något exemplar av verket eller att det tas in för biblioteksutlåning.

Ansvar för verk

Förlaget förhandsgranskar inga verk och ansvarar inte för de verk som överförs till Books on Demand. Som författare av ditt verk är du (juridiskt) ansvarig för verket och dess innehåll och garanterar nedan punkter:

 1. du äger rätt att ingå detta avtal,
 2. alla delar av Verket ägs av dig alternativt gemensamt med annan person som givit dig tillstånd och fullmakt att publicera Verket via Förlaget enligt dessa Allmänna Villkor,
 3. Verket inte gör intrång i annans upphovsrätt, varumärke eller företagshemligheter eller annan rättighet,
 4. Verket inte gör intrång i någons privatliv eller kränker annans litterära eller konstnärliga verk,
 5. Verket inte innehåller material som strider mot svensk lag, kan anses stötande eller på annat sätt strider mot god sed, utgör otillbörlig marknadsföring, uppvigling, hets mot folkgrupp, diskriminering, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning eller förtal,
 6. Verket inte innehåller virus, filer eller mjukvara som kan förstöra datasystemprogram,
 7. Verket inte utgör reklam eller marknadsföring för kommersiell verksamhet,
 8. Verket inte innehåller felaktiga påståenden eller information som kan medföra skada för en användare som följer recept, instruktioner eller manualer i ditt Verk.

Förlaget är inte skyldigt att arkivera Verk eller att ha teknisk back-up för Verk som laddas upp på https://books-on-demand.com.

Förlaget ansvarar inte för om material som överförs till https://books-on-demand.com blir skadat, försvinner eller förstörs.

Privat utgivning / böcker utan ISBN-nummer

Vid beställning av bokproduktion utan ISBN-nummer som ej ska publiceras innebära det att du betraktar ditt verk som privat och att det inte är avsett att spridas allmänt eller publiceras. Detta förutsätter en liten upplaga samt att du meddelar din projektledare redan vid projektstart att boken ej ska publiceras.

Prissättning och ersättning till Förlaget mm

Du som Författare bestämmer själv vilket pris ditt verk ska ha (F-pris samt pris i Förlagets butik) utöver det minimipris som du får av Förlaget, förutsatt att boken lagerhålls.

Återförsäljare av ditt verk, som t.ex. Bokus och Adlibris har rätt att själva bestämma vilket pris det tar i konsumentledet. Det är lag om fri prissättning i Sverige. Förlaget kan inte tvinga en återförsäljare att ta ett bestämt konsumentpris.

Vissa återförsäljare kräver rabatter för att köpa in en bok, rabatten dras av från det pris Författaren har bestämt på sin bok för återförsäljare (F-pris). Ersättningen till Författaren räknas efter rabatt. Förlaget och Författaren kommer överens om en summa Författaren får per såld bok oavsett vilken bokhandlare eller annan köpare som köper Författarens verk och oavsett det pris som återförsäljare sätter på boken. Förlaget räknar med en schablonrabatt om 15% vid fastställande av försäljningsersättning till Författaren.

Förlaget tar 29 kr per distribuerad bok i hanteringsavgift på bok som säljs via Bokinfo eller till återförsäljare. Bok som beställs via Förlagets egen butik tar Förlaget 29 kr i hanteringsavgift för. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren.

Vid försäljning av bok on demand/print-on-demand, (dvs författaren har inget lager hos Förlaget), ersätts varje såld bok med 20 kr förutsatt att ett F-pris/Återförsäljarpris på minst 100 kr. Detta gäller både i Förlagets egen butik och genom återförsäljare.  Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren.

Vid försäljning bok on demand/print-on-demand äger Förlaget rätten att bestämma priset i Förlagets butik liksom F-priset utan att inhämta Författarens godkännande. Förlaget äger rätten att när som helst uppdatera dessa priser utan att informera Författaren. Detta gäller även böcker som tidigare sålts från Förlagets lager men som gått över till att säljas som bok on demand/print-on-demand, så fort boken trycks som bok on demand/print-on-demand övertar alltså Förlaget alla rättigheter avseende prissättning och Författarens ersättning är ovan nämnda 20 kr per såld bok. Om en lagervara tar slut i lager övergår den till att tryckas som bok on demand/print-on-demand om ej annan överenskommelse föreligger eller nås med Författaren. Vid POD så förbehåller sig Förlaget att justera F-pris och pris i Förlagets butik.

För att erhålla försäljningsersättning vid POD krävs ett Återförsäljarpris på minst 100 kr. Författaren får då 20 kr i försäljningsersättning. För varje krona över 100 kr ökar försäljningsersättningen med 50 öre.*

Exempel: Återförsäljarpris 130 kr.

Rabatt till återförsäljare: 15%

Författaren erhåller 35 kr i försäljningsersättning om det är en PoD.

Författaren erhåller 81,50 kr i försäljningsersättning om det är en bok i lager

Detta prisexempel avser en bok i standardutförande. För böcker med en dyrare produktionskostnad kan gränsen för försäljningsersättning ligga högre vid print on demand. Vid avräkning av försäljningsersättning dras en administrativ avgift om 5% av den utbetalningsbara totalsumman. Denna summa dras utöver den ovan avtalade hanteringsavgiften på 29 kr. Denna avgift tillämpas även vid utgivning print on demand och ebok.

Försäljningsersättning utgår inte på verk som författaren till verket köpt till sig själv till produktions- eller rabatterat pris.

Ebok: Förlaget behåller 29 kr per såld bok från den nettoersättning Elib lämnar Förlaget. Vi biblioteksutlåning erhåller författaren 60% av den nettoersättning Elib lämnar.

Streaming och prenumerationstjänster (exempelvis Storytel, Mofibo, Bookmate, Nexstory): Förlaget behåller 20% av den nettoersättning Förlaget erhåller från distributören, Författaren får 80%.

Skulle Bibliotek eller Axiell/Elib bedöma att utlåningsfrekvensen eller strömmningsfrekvensen manipulerats genom att författaren själv eller genom att lämna uppdrag till andra,  att låna och strömma författarens böcker, utgår ingen ersättning. Författaren skall också hålla Biblioteken, Elib och Vulkanisterna AB skadelösa. Författaren ska hålla Vulkan skadelöst i det fall arbetsgivaravgifter och preliminärsskatt skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning.

Redovisning av försäljningsersättning och utbetalning

Redovisning av försäljningsersättning från försäljning av ditt/dina verk sker via din BoD-panel som du får tillgång vid publicering av ditt verk. Med redovisningen på BoD-panelen som grund fakturerar författaren BoD. Fakturans betalningstid ska vara 30 dagar.

Utbetalning: Efter att ett år gått från publicering betalas din försäljningsersättning ut mot faktura på din anmodan under någon av BoD:s två redovisningstillfällen per år: maj och november månad.

Ersättningen betalas bara om den intjänade vinsten överstiger 1000 kronor för den aktuella perioden. Om den totala vinsten från försäljning av ditt/dina Verk understiger 1000 kronor per rullande tolvmånadersperiod från publicering kommer ingen försäljningsersättning att utbetalas. Utbetalning sker till ditt bankkonto eller bankgiro. Förlaget betalar inte ut ersättningen på annat sätt. Förlaget ansvarar inte för om utbetalningar uteblir på grund av att Författaren angivit felaktigt kontonummer.

Om den utbetalningsbara summan uppgår till minst 10.000 kr kräver vi F-skattsedel innan vi betalar ut ersättningen.

Redovisning av försäljningsersättning sker endast om Författarens vinst överstiger 1000 kronor, i övriga fall skickas ingen redovisning.

Tänk på att du själv ansvarar för betalning av skatt och sociala avgifter. Författaren ska hålla Books on Demand skadelöst i det fall arbetsgivaravgifter och preliminärsskatt, skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning.

Försäljningsersättning utgår inte om författaren inte slutbetalat ersättning till Förlaget för beställd vara och eller tjänst. Om författaren inte fullföljt sina betalningsåtaganden mot Förlaget är alla intäkter från författarens bokförsäljning att betrakta som Förlagets inkomst. Detta gäller även för verk som författaren säljer via egna kanaler.

Lagerhållning och distribution

Om Författaren vill kan Förlaget och Författaren komma överens om att ett antal böcker ur aktuell volym lagerhålls av Förlaget. Detta är kostnadsfritt upp till ett år. Givet att beställningar kommer Förlaget tillhanda via Bokinfo, BTJ, bokhandel eller via mejl från beställningsformulär så packar och postar Förlaget boken till beställaren. Beställaren av boken ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Förlaget som krävs för att utföra leverans och fakturering. Förlaget tar 29 kr per såld bok i distribueringskostnad. Denna kostnad dras av mot Författarens försäljningsersättning.

Om Författaren önskar ta hem exemplar från lagret har Förlaget rätt att ta ut en avgift för frakten samt en hanteringsavgift.

Ett år efter publicering har Förlaget rätt att avpublicera boken och returnera lagret till författaren. Författaren bekostar frakten. Besvarar författaren inte Förlagets förfrågan om adress för retur av lagret (samt två påminnelser), har Förlaget rätten att makulera lagerförda böcker utan ersättning till författaren. Ett år efter publicering har Förlaget rätt att ta betalt för lagringen. Denna kostnad matchas i första hand mot försäljningsersättning. Lagerhållningskostnaden beräknas individuellt utefter antal böcker kvar i lager med mera, men ett ett generellt riktmärke är ca 120 kr per månad, exklusive moms, för en upplaga om ca 300-500 böcker.

Exemplar i marknadsföringssyfte

Förlaget har rätt till 10 st exemplar ur upplagan att skicka till media, bloggare eller andra mottagare som efterfrågat boken. För dessa 10 exemplar utgår ingen ersättning till författaren.

Avstängning

Förlaget äger rätt att när som helst stänga av författare eller avlägsna/radera Verk från Författare som inte följer dessa Allmänna Villkor eller på annat sätt uppträder på ett sätt som Förlaget anser störande. Förlaget äger avlägsna/radera Verk som innehåller något som Förlaget uppfattar som stötande eller besvärande. Författaren får inte manipulera utlåningsfrekvensen, streamingfrekvensen eller försäljningen av sitt verk, genom egen aktivitet eller genom att lämna uppdrag till tredje part.

Ändring av villkor

Förlaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor och innehållet på https://books-on-demand.com

Personuppgifter och cookies

Förlaget värnar om din personliga integritet och har antagit dessa regler för hur vi samlar, lagrar och använder de personuppgifter som du tillhandahåller.

Genom att använda dig av Förlaget samtycker du till att Förlaget får behandla och använda dina personuppgifter inom ramen för Förlagets verksamhet för t.ex. insamlande och statistik, för

förbättring av vår tjänst och för att informera om och marknadsföra Förlagets produkter och tjänster. Cookies används för att förenkla ditt besök på https://books-on-demand.com och för att samla och använda information om antalet besökare och hur https://books-on-demand.com används.

Om Verket innehåller personuppgifter som t.ex. personnummer, e-postadress, telefonnummer etc, så kommer dessa uppgifter att tillhandahållas allmänheten. Du får därför inte inkludera annans personuppgifter i ditt Verk.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år, efter skriftlig undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som Förlaget behandlar. Om uppgifterna är fel har du rätt att begära rättelse.

Du ger Förlaget ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer för administration och eventuell information till myndigheter.

Avbrott på https://books-on-demand.com

Vid tekniskt underhåll och uppdatering av https://books-on-demand.com kan sidan vara otillgänglig.

Förlaget ansvarar inte i något fall för fel, avbrott eller driftstörningar på https://books-on-demand.com.

Begränsning av ansvar

Förlagets skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster orsakade av grov vårdslöshet.

Lagval och domstol

Dessa Allmänna Villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor eller med anknytning Förlaget skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Leveranstid

Vid beställning av bokpaket räknas leveranstid från godkännande av provbok. Innan dess är inte filerna/manus att betrakta som en tryckfärdig bok utan under produktion. Kontrollera leveranstid med din projektledare. Det är den leveranstid som din projektledare lämnar som gäller, Förlaget kan inte i efterhand garantera att det går att ändra leveranstiden. Vid t.ex. bokrelease och dylikt måste du stämma av leveransstatus innan du bokar ett datum. (Vi rekommenderar starkt att du inte bokar release innan du fått leverans).

Förlagets generella leveranstid är ca tio-femton arbetsdagar från det att filerna är i tryckbart skick. (Ett manus är inte att betrakta som tryckbar fil).

Hårdpärmar tar minst en månad att leverera från det att filerna är i tryckbart skick.

Lämnar Författaren inte fullständigt eller skadat material gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur senare än överenskommet gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur på annat vis än på överenskommet vis gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in material senare än överenskommet gäller inte Förlagets åtaganden om leveranstid. Om Författaren har önskemål om korrektur efter att slutkorrektur redan lämnats till Förlaget gäller inte Förlagets åtagande om leveranstid.

Rätt till tryckfiler

Författaren har rätt till tryckfiler efter att full betalning erlagts till Förlaget. Avbryts samarbetet återsänder Förlaget manus och filer i det skick de överlämnades till Förlaget.

Startpaketet 20 och Startpaketet 100

Förlaget erbjuder flera paket, generellt ingår följande tjänster i företagets grundpaket, Startpaketet 20 och Startpaketet 100.

Startpaketet 20

 •        Personlig förläggare/projektledare som leder dig genom processen
 •        Omslagsdesign och sättning av inlaga (max 5 timmar inkl. max 3 korrekturvändor)
 •        En tryck-pdf eller fysisk provbok ingår kostnadsfritt
 •        Du får välja papperstyp (vitt eller gult standardpapper), format (max A5) och utförande på boken
 •        Försäljning och distribution (om du så önskar)
 •        Publicering ”print on demand”/”book on demand” (beställtryck)
 •        Gratis e-bok (OBS! Om Författaren inlämnar tryckfärdiga PDF-filer samt får en prisreduktion på paketet på grund av detta ingår ej gratis e-bok utan konverteringen måste beställas separat).
 •        Marknadsföring i Förlagets butik
 •        Gratis digital lagring av din titel
 •        Redovisning av försäljning
 •        Unikt ISBN-nummer
 •        EAN kod
 •        Publicering av din bok i LIBRIS
 •        Publicering av din bok i Bokinfo
 •        Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 •        Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 •        Hantering av pliktexemplar
 •        Rabatt på framtida bokbeställningar

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till formgivning. Ditt manus ska skickas till Förlaget i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Önskas korrektur inlämnas via annat sätt (t.ex. via USB-minne eller korrektur i den fysiska provboken) äger vi rätt att debitera en tilläggsavgift för manuell hantering. Vi godkänner inte muntlig korrektur.

Startpaketet 100

 •        Personlig förläggare som guidar dig genom hela processen
 •        Konsultation om utgivningen innan processen påbörjas (per telefon eller mejl) om Författaren önskar detta
 •        Omslagsdesign och sättning av inlaga (max 6 timmar inkl. max 3 korrekturvändor)
 •        En tryck-pdf eller fysisk provbok ingår kostnadsfritt
 •        Du får välja papperstyp (vitt eller gult standardpapper), format (max A5) och utförande på boken
 •        Försäljning och distribution (om du så önskar)
 •        Publicering samt lagerhållning, alternativt publicering ”print on demand”/”book on demand” ifall Författaren hellre önskar detta
 •        Gratis e-bok
 •        Marknadsföring i Förlagets butik
 •        Gratis digital lagring av din titel
 •        Redovisning av försäljning
 •        Unikt ISBN-nummer
 •        EAN kod
 •        Publicering av din bok i LIBRIS
 •        Publicering av din bok i Bokinfo
 •        Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 •        Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 •        Hantering av pliktexemplar
 •        Rabatt på framtida bokbeställningar

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till formgivning. Ditt manus ska skickas till Förlaget i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Önskas korrektur inlämnas via annat sätt (t.ex. via USB-minne eller korrektur i den fysiska provboken) äger vi rätt att debitera en tilläggsavgift för manuell hantering. Vi godkänner inte muntlig korrektur.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor och betalningstid skiljer sig från olika tjänster och bokpaket, generellt gäller det som är angivet i dessa försäljningsvillkor. Eventuella avsteg från villkoren ska innan beställning överenskommas med kundtjänst eller din kontakt hos Förlaget. Villkoren framgår också på din faktura. Förlaget skickar fakturor per mejl om inte annat skriftligen överenskommits.

Startpaketet 20: 30 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning.

Startpaketet 100 och andra paket med större upplagor: 50% 30 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning, resterande 50% 90 dagars betalningstid från beställning.

Observera att Förlaget tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till inkasso.

Förlaget tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt).

Förlaget har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

Returrätt

Förlaget kan inte erbjuda en generell returrätt (ångerfrist) på köp utan speciell anledning eftersom din beställda bok tillverkas på din specifikation. Eftersom du i förväg kan granska din layout och kontrollera att kvalitetsaspekter som upplösning, skärpa, text- och bildkvalitet m.m. uppfyller dina önskemål är du ansvarig för slutproduktens kvalitet. Undantaget är givetvis om boken inte håller de höga kvalitetskrav vi på Förlaget har på våra produkter. I dessa fall måste vi be dig att senast inom 14 dagar från det att du tagit emot boken kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner om hur du ska göra en eventuell retur. Provtryck sker normalt i sk digitaltryckteknik (om inte särskild överenskommelse om repro eller offsetprov tagits), detta gör att provboken inte exakt efterliknar en bok som trycks i offset samt sluttryck i digitaltryck. Detta gäller särskilt färgåtergivning. Det går inte att reklamera en leverans baserad på att en provbok producerad i digitaltryck inte exakt efterliknar slutleveransen producerad i offset-tryck eller digitaltryck. Nyansskillnader kan förekomma även mellan olika digitaltryckta upplagor och detta är ej grund till reklamation. I vissa fall kan tryckeriet på egen hand lägga till blanka sidor i slutet eller början av boken, och/eller lägga till för- och eftersättsblad, ifall tryckeriet anser detta berättigat av trycktekniska skäl. Detta kan aldrig vara till grund för en reklamation såvida inte det specifikt avtalats om något annat innan boken gått till tryck.

Papper vid offsettryck samt digitaltryck

Vid offsettryck (vanligtvis vid fler än 300 exemplar) samt vid digitaltryck kan tryckeriet i vissa fall av trycktekniska skäl använda ett annat papper än det som användes vid provtrycket/angavs vid offert. I sådana fall ska pappret som tryckeriet väljer ha snarlika egenskaper som det papper som användes vid provtrycket. Ett dylikt byte av papper anses ej som anledning till reklamation förutsatt att boken i övrigt är fackmannamässigt producerad.

Tryck från tryckfärdiga filer

I de fall kund levererar tryckfärdiga filer (PDf-filer, gråskala/CMYK) alternativt beställer endast tryck ansvarar Författaren för att leverera tryckfärdiga pdf-filer, samt för att filerna är korrekt anpassade för det resultat som önskas. Eventuella fel som uppstått på grund av felaktigheter i filerna som ej upptäckts innan tryck är ej något som Förlaget kan hållas ansvariga för. Om uttryckligen överenskommet ingår provbok.

BTJ och Pliktexemplar

I de fall Förlaget skall leverera Plikexemplar gör vi det normalt inom tre månader från tryck av boken.

I de fall Förlaget ska leverera till BTJ för utlåtande gör vi det normalt inom tre månader från publicering av boken. Det är BTJ som tar beslut om eventuellt utlåtande.

Allmänt om Nomen Förlag / Books on Demand

https://books-on-demand.com ägs och drivs av Vulkanisterna AB, org nr 556733-9063 med adress Box: 45023, 104 30 Stockholm, e-post: [email protected], registreringsnummer för mervärdeskatt SE 556733906301.

Om användaren

Användaren ansvarar för att angiven information såsom kontaktuppgifter, bankkontouppgifter etc. är korrekta och löpande hålls uppdaterade. Det är i alla lägen användarens ansvar att ange korrekt momssats vid fakturering. Användare som är företag måste inneha giltig F-skattsedel samt, om företaget är registrerat för moms, ett giltigt svenskt momsregistreringsnummer. Användare som är privatpersoner ansvarar själva för att betala sedvanlig inkomstskatt och egenavgifter. Användare som saknar F-skattsedel uppmanas nyttja faktureringsbolag med svenskt momsregistreringsnummer. I det fall Förlaget fakturerar Användaren tillämpas svensk moms. Användaren ansvarar vidare för all aktivitet som registreras på kontot under inloggning med användarens uppgifter.

Personuppgifter

Författaren ger Förlaget ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer, namn- och efternamn, telefonnummer och e-postadress för administration och eventuell information till myndigheter. Det är Författarens ansvar att lämna korrekta och aktuella kontaktuppgifter (inklusive, men ej begränsat till, adress och mejladress) till Förlaget. Förlaget kan ej hållas ansvarigt ifall författaren ej gått att nå på grund av att av denne lämnade kontaktuppgifter är inaktuella.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte utlämna information som betraktas som affärshemligheter och information av konfidentiell natur till tredje man utan den andra partens medgivande. Konfidentiell information får bara användas för att fullgöra Avtalets bestämmelser. Författaren har rätta att visa avtalet för sitt juridiska ombud. Detta gäller såväl under avtalstiden som efter. Vid varje överträdelse av denna bestämmelse skall avtalsbrytande part vid anfordran utge ett vite om 10.000 SEK per överträdestillfälle.  Parterna får inte heller uppträda illojalt mot part, meninigsskiljaktigheter skall hållas mellan parterna.