Nya royaltyvillkor

Förändrade royaltyvillkor från och med 1 januari 2017

Många har kontaktat oss med en önskan om att kunna lagerhålla böcker. Vi inför därför gratis lagerhållning under 18 månader för böcker producerade och tryckta genom oss från och med januari 2017. Lagerhållning ger dig som författare en större möjlighet att tjäna pengar på ditt författarskap, vi erbjuder att fram till den 30 mars 2017 att trycka 100 ex för 59 kr st. (Stäm av med kundtjänst för exakta villkor och förutsättningar).

Vi vill förenkla för våra författare och kommer att på sikt erbjuda er alla ett personligt konto där du kan se antal sålda exemplar av varje bok. Implementeringen kommer att påbörjas under mars 2017. Vi kommer att ändra utbetalningsperioderna till 6 månader tills systemet är helt utbyggt samt införa en undre gräns för utbetalning på 500 kr.

Royalty utgår med hela återförsäljarpriset minus 29 kr och eventuella rabatter givet att du har ett lager hos oss på initialt minst 100 ex.

För Print on Demand gäller följande:

För att erhålla royalty krävs ett Återförsäljarpris på minst 100 kr. Författaren får då 20 kr i royalty. För varje krona över 100 kr ökar royaltyersättningen med 50 öre.*

Exempel: Återförsäljarpris 130 kr.
Författaren erhåller 35 kr i royalty om det är en PoD.
Författaren erhåller 101 kr i royalty om det är en bok i lager.

    • Prisexemplet avser en bok i standardutförande (pocketformat, svartvit inlaga max 250 sidor). För böcker med en dyrare produktionskostnad kan royaltygränsen ligga högre vid print on demand.