Nomen förlag|books-on-demand har publicerat och sålt böcker sedan 1998!

Ge ut DIN bok hos Nomen förlag|books-on-demand


Hos oss kan du som skriver, ung som gammal, proffs samt amatör, förlag som egenutgivare, själv ge ut dina böcker för en rimlig summa. Nomen förlag | books-on-demand är platsen för en bred utgivning av den smala litteraturen. Här finner du romaner, noveller, poesi, kurslitteratur, faktalitteratur, hembygdslitteratur, rapporter, uppsatser och mycket mer. Hos Nomen förlag | books-on-demand är alla välkomna.

Vi hjälper dig!

Vi hjälper till med all typ av layout för din bok, inlaga som omslag. Vi kan även tillhandahålla hårdbandsomslag, men inte som ”demand-tjänst”. För en mindre kostnad kan vi bland annat trycka upp affischer, vykort, informationsblad, visitkort m m, för att hjälpa dig med din marknadsföring av din bok.

Vår e-butik!

Vi har en välbesökt och känd e-butik där merparten av de titlar vi producerat säljs för författarnas räkning ”on-demand”, d v s vi trycker boken först då den är såld. Detta innebär inga lagerkostnader för våra författare. De betalar alltså inget extra för att boken skall säljas via vår e-butik utan inkasserar sin vinst kvartalsvis via en kvartalsrapport och därefter utbetalning.

Din bok görs tillgänglig!

För att göra din bok mer tillgänglig för bokhandeln läggs din bok upp på Bokrondellen, bokhandelns databas online. Dessutom skickas
recensionsexemplar till BTJ för eventuell lektörsbedömning.
   Vi tar emot order från hela Sverige och även från utlandet. AdLibris, Bokus, och CDON är stora och återkommande kunder, men även lokala bokhandlare från hela Sverige beställer regelbundet böcker från oss.

Print on demand trycks med digital teknik. Skillnaden från den traditionella trycktekniken är att böckerna trycks på stora skrivare istället
för med tryckplåtar.
   Fördelen med digitalt tryck är att små mängder böcker kan tryckas både billigt och snabbt utan att författaren behöver lägga ned en förmögenhet på en jätteupplaga. Med digitalt tryck sker återtryck av böcker mycket snabbt.
   De böcker vi producerar trycks i eget tryckeri vilket kortar produktionstiden och minskar kostnaden för dig som författare.

Nöjda författare

  • Jag har gett ut fem böcker på Nomen förlag/books-on-demand och är mycket belåten. Det har blivit vackra böcker och inte dyra…
    Läs mer… Erland Lagerroth

Senaste titeln i e-butiken